Štediša struje » Uputstvo za montiranje štediše

Advertisments

Montiranje štediše na bojleru:

- Montiranje uređaja treba da izvrši električar

- Odrediti koja je zica nula (0)

- Isključiti dovod struje

- Preseći nulu i krajeve žice pričvrstiti u klemu uređaja prema šemi

- Uređaj postaviti na slobodno mesto na dnu bojlera

 

Montiranje na TA peć:

- Montiranje uređaja treba da izvrši električar

- Odrediti koja je žica nula (0) za sve grejače

- Obezbediti da ventilator ima stabilnu nulu sa mreže

- Isključiti dovod struje

- Preseći nulu i krajeve žice pričvrstiti u klemu uređaja prema šemi

- Uređaj postaviti na slobodno mesto na dnu Ta peći, ili ga zalepiti duplom lepljivom trakom na zid bočnog poklopca